Zobaczmy

Co oznacza ten widok?

Haja vista to wyrażenie, które oznacza uwzględnienie, po prostu zobacz .

Niektóre synonimy tego wyrażenia to: mając na uwadze, oceniając, rozważając i mając na przykład . Np. Uczniowie są niezadowoleni ze swoich nauczycieli, biorąc pod uwagę demonstrację zorganizowaną wczoraj.

Wyrażenie to formuje haja (trzecia osoba imperatywu afirmatywnego) i widziany, rzeczownik żeński w stosunku do wizji.

Chociaż niektórzy autorzy twierdzą, że musi istnieć zmienność „być widzianym” lub „być widzianym” (z przyimkiem), nie ma konsensusu, ponieważ ogromna większość wskazuje, że jest to wyrażenie niezmienne, to znaczy nie zmienia się, niezależnie od płeć i numer. Dlatego wskazane jest, aby zawsze używać niezmiennej formy „wzroku”.

Być widzianym lub widzianym

Niektórzy ludzie mylą widok i widzieli, że istnieją w języku portugalskim, ale mają różne znaczenia.

Haja widział to wyrażenie, które oznacza „ widziałem ”. Np. Mam nadzieję, że bezpieczeństwo widziało człowieka kradnącego w sklepie.

Haja widziane jest utworzone przez pierwszą lub trzecią osobę pojedynczą w obecnym trybie czasownika „haver” („haja”) i przez imiesłów czasownika „see” („seen”).