The

Co to jest Hierary:

Skarb Państwa jest skarbem publicznym, czyli zestawem środków finansowych, które wchodzą do kaset Narodu . Skarb Państwa zbiera wszystkie aktywa będące własnością Skarbu Państwa.

Skarb Państwa jest zbiorem organów administracyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami, które w większości krajów są usługami powiązanymi z Ministerstwem Finansów.

W starożytności „skarbiec” był nazwą nadaną budynkowi, w którym przechowywano skarbiec publiczny.

Środki, które docierają do Skarbu Państwa, pochodzą głównie z pieniędzy pochodzących z podatków płaconych przez obywateli.

Zarządzanie nieruchomościami

W 1808 r. Wraz z przybyciem rodziny królewskiej do Brazylii, królestwo Portugalii osiedliło się w kolonii. Książę Regent D. João, za pośrednictwem Alvará, utworzył Skarb Państwa i Radę Skarbu w celu scentralizowania wszystkich zasobów pochodzących z poboru podatków.

Królewskie Skarbiec działało w formie Królewskiego Skarbu Lizbony, reprezentującego pierwsze jądro struktury lądowej, które dało początek obecnemu Ministerstwu Finansów, nominałowi oficjalnie przyjętemu w 1891 r., Podczas rządu republikańskiego Marechal Deodoro da Fonseca, w celu wyznaczenia aktywów towary i produkty kredytowe oraz dochód Narodu.