Uznanie

Co to jest uznanie:

Docenianie () to rzeczownik rodzaju męskiego, który oznacza rozważanie, szacunek, szacunek . To znaczenie przypisywane jest do czegoś lub komuś.

Doceniać to mieć podziw, uczucie lub uczucie do czegoś lub kogoś. Przykłady: Aby docenić sztukę abstrakcyjną. Aby docenić poetę Mario Quintana.

Są synonimem uznania: przyjaźni, podziwu, uczucia, uwagi, uczucia, znaczenia, zasługi.

Są antonimami uznania: dezaprobata, lekceważenie, pogarda, odrzucenie.

Docenienie jest również pierwszą liczbą pojedynczą w chwili obecnej, wskazującą na „czasownik apreçar”, co oznacza ocenę, przypisanie lub dostosowanie do określonej ceny lub pewnej wartości.

Wyrażenie „w uznaniu” jest używane w odniesieniu do czegoś, o czym mowa, potwierdzone, ocenione, przedyskutowane lub ocenione. Przykład: samochód, w uznaniu, jest najlepszą opcją do zakupu w tej chwili.

Hasten (z dwoma literami s) jest pierwszą osobą, która pośpieszy się czasownikiem, co oznacza przyspieszenie, szybsze, przewidywanie, skracanie.