Binarny

Co to jest binarny:

Binarny jest męskim przymiotnikiem, który wskazuje coś, co ma dwie jednostki lub coś, co składa się z dwóch elementów informacji .

System numeracji binarnej jest używany w różnych dziedzinach wiedzy, takich jak matematyka i fizyka, i został stworzony w XVII wieku przez niemieckiego matematyka Leibniza.

Kod binarny jest także związany z informatyką, która jest językiem określającym instrukcje dla komputera. 1 bit ( cyfra binarna ) to najmniejsza jednostka informacji, która może być przechowywana lub udostępniana i może mieć tylko 2 wartości: 0 lub 1.

W polu muzycznym plik binarny może również odnosić się do paska dwubitowego.

System binarny

System binarny składa się z systemu numerycznego znanego również jako baza 2, ponieważ jego jednostki są mocami 2. Każda liczba naturalna może być reprezentowana przez system binarny.

Tak więc liczba systemu dziesiętnego może być reprezentowana zgodnie z kodem binarnym, to znaczy 0 i 1. Na przykład liczba 0 w systemie dziesiętnym jest reprezentowana przez 0000 w systemie binarnym. Liczba 1 to 0001, a liczba 2 to 0010.

Możliwe jest również przekonwertowanie pliku binarnego na szesnastkowy i binarny na ósemkowy.

Alfabet binarny

Alfabet binarny to kodowanie, w którym każda litera alfabetu jest reprezentowana przez liczbę binarną. W ten sposób litera A może być reprezentowana przez numer 01000001.

Istnieje kilka witryn z konwerterami tekstu na kod binarny i kod binarny dla tekstu.

Binarny w fizyce i chemii

W dziedzinie fizyki, a dokładniej mechaniki, słowo binarne odnosi się do zestawu dwóch równoległych sił, które mają tę samą intensywność i są stosowane w sztywnym systemie. Ta sytuacja jest również znana jako dźwignia.

W chemii binarny odnosi się do stopu lub związku, który składa się z dwóch elementów.