Nieludzki

Co jest nieludzkie:

Nieludzki jest przymiotnikiem, który oznacza okrutną, perwersyjną lub pozbawioną ludzkości . Jest przeciwieństwem znaczenia używanego dla człowieka, w znaczeniu hojności lub miłości.

Nieludzkość jest wskazywana jako cecha ludzi, którzy są niewrażliwi na potrzeby innych i którzy mają agresywne zachowania, egoistyczne myśli i okrutne postawy.

Są synonimami nieludzkiego: okrutnego, barbarzyńskiego, przewrotnego, brutalnego, kata, złego, niewrażliwego, niegrzecznego i bezbożnego.

Mogą być antonimami tego słowa: hojne, wrażliwe, dobre, współczujące, miłosierne, miłe, pobożne i ludzkie.

Słowo nieludzkie jest tłumaczone na angielski jako nieludzkie .

Dowiedz się więcej o znaczeniu Impío i Humano.

Słowo nieludzkie może być użyte do zademonstrowania sytuacji okrucieństwa, złych warunków lub barbarzyństwa. Przykłady: akt nieludzki, nieludzka praca.

Zobacz także znaczenie barbarzyństwa.

Słowo nieludzkie jest częścią wyrażenia dobrze znanego w Prawie. Odniesienie jest częścią Federalnej Konstytucji z 1988 r., W rozdziale dotyczącym indywidualnych i zbiorowych praw i obowiązków.

Podsekcja III art. 5 ustalono:

III - nikt nie może być poddany torturom lub nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu;

Użycie wyrażenia w tym artykule oznacza, że ​​żaden obywatel Brazylii nie może być ofiarą jakiejkolwiek postawy lub traktowania, które atakuje jego prawa podstawowe lub które są gwałtowne lub okrutne.

Nieludzkie czy nieludzkie?

Niektórzy ludzie są zdezorientowani co do poprawnego sposobu pisania tego słowa. Dzieje się tak, ponieważ ludzkie słowo jest napisane literą „h”.

Zgodnie z normą ortograficzną na skrzyżowaniu przedrostka „des” ze słowem „człowiek” należy usunąć literę „h”. Przedrostek „des” przekształca słowo w przeciwnym kierunku.

Dlatego poprawna pisownia słowa jest nieludzka.