6 Przykłady niejednoznaczności

Niejednoznaczność jest cechą słowa, które ma podwójne znaczenie lub powoduje wątpliwości co do jego znaczenia. Niejednoznaczne wyrażenie lub słowo często wywołuje niepewność co do tego, co zostało powiedziane.

Niejednoznaczność może być leksykalna lub strukturalna. Jest leksykalny, gdy użyte słowo ma więcej niż jedno znaczenie, jest strukturalne, gdy sposób, w jaki słowo zostało umieszczone w wyrażeniu, powoduje wątpliwości co do użytego znaczenia.

Oto kilka przykładów dwuznaczności:

1. John poszedł po taksówce

W tym zdaniu niejednoznaczność zachodzi dzięki użyciu słowa „ bieg” . Przy okazji umieszczenia tego słowa nie można być pewnym prawdziwego znaczenia tego wyrażenia.

Istnieją dwie możliwe interpretacje: John musiał pobiec za taksówką, aby dostać się do niego, albo taksówka biegła z dużą prędkością i John musiał iść za nim.

Aby zakończyć dwuznaczność, można by napisać tak:

 • John pobiegł za taksówką.
 • John podążył za taksówką.

2. Ana znalazła kierownika sklepu ze swoim bratem

W tym przykładzie podwójne znaczenie frazy zdarza się w odniesieniu do wyrażenia twojego brata .

Ze sposobu, w jaki napisano to zdanie, nie można wiedzieć, czy bratem w zdaniu jest brat Ana, czy brat kierownika sklepu.

Pisanie rozwiązań w celu jednoznacznego pozostawienia zdania:

 • Ana znalazła swojego brata z kierownikiem sklepu.
 • Ana znalazła kierownika sklepu ze swoim bratem.

3. Mój ojciec opuścił sklep obuwniczy.

Ten przykład pozostawia również wątpliwości co do znaczenia, w jakim użyto słowa „ buty” . Ze sposobu, w jaki napisano to zdanie, nie można stwierdzić, że jest to sklep, który sprzedaje buty lub jeśli ojciec opuścił sklep już w nowych butach.

Aby zakończyć dwuznaczność, frazę można przepisać w następujący sposób:

 • Mój ojciec opuścił sklep w butach.
 • Mój ojciec opuścił sklep, który sprzedaje buty.

4. Usiadł na krześle i złamał rękę.

Jest to przykład dwuznaczności leksykalnej, ponieważ słowo ramię może przybrać więcej niż jedno znaczenie: ramię krzesła lub ramię osoby. W konstrukcji tego wyrażenia nie jest jasne, które z nich było złamaną ręką.

Aby rozwiązać dwuznaczność:

 • Usiadł i ramię się złamało.
 • Usiadł na krześle i złamał rękę.

5. Odwiedziłem kościół w kraju, który poniósł atak

Jest to kolejny przykład dwuznaczności, który ma miejsce ze względu na strukturę zdania. W tej sytuacji jest wątpliwość, czy to kościół czy kraj poniósł atak.

Wyrażenie można zapisać w inny sposób, aby zakończyć dwuznaczność.

 • Odwiedziłem kościół, który poniósł atak.
 • Odwiedziłem kościół w tym kraju, który poniósł atak.

6. Ustalono, że spotkamy się w banku

To kolejny przykład dwuznaczności leksykalnej, ponieważ bank słów może mieć więcej niż jedno znaczenie. W przypadku tego wyrażenia nie można wiedzieć, w którym banku spotkanie zostało oznaczone.

Rozwiązania do ponownego zapisu:

 • Ustalono, że spotkaliśmy się na ławce na centralnym placu.
 • Uzgodniono, że spotkamy się w banku, w którym pożyczamy.

Zobacz także znaczenia niejednoznacznego, dwuznacznego i jednoznacznego.