W vino veritas

Czym jest In vino veritas:

W vino veritas jest łacińskim zwrotem oznaczającym „w winie jest prawda”, używanym jako przysłowie, aby wyrazić poczucie „wolności” spowodowanej przez alkohol.

Pełen wyraz tego łacińskiego wyrażenia brzmiałby w vino veritas, w aqua sanitas, co oznacza „w winie jest prawda, w wodzie jest zdrowie”.

Według historii prawdopodobnym autorem tego przysłowie dla łaciny byłby filozof Caio Plínio Cecílio Segundo, lepiej znany jako „Pliniusz Starszy”.

W tym wyrażeniu starożytni Rzymianie mieli na myśli, że kiedy ludzie, którzy są pod wpływem wina (alkoholu), tracą wstyd i powodują ujawnienie prawd.

Dla rzymskiego historyka Tacyta ludzie nigdy nie mogą skutecznie kłamać, kiedy są pijani, co prowadzi ich do przekonania, że ​​to, co ujawniają, gdy są pod wpływem alkoholu, jest prawdą.

Niektórzy badacze uważają, że źródłem tego przysłowie jest grecki, stworzony przez poetę lirycznego Alceu z Mityleny, i że został przetłumaczony tylko przez Pliniusza, starca na łacinę.

Filozof Platon wspomniałby o tym wyrażeniu w „Bankiecie”, serii platońskich dyskursów na temat natury i miłości.

Zobacz także znaczenie Omnia vincit.