Znaczenie frazy Poznaj siebie

Co oznacza wyrażenie Poznaj siebie:

„Poznaj siebie” to grecki aforyzm, który ujawnia znaczenie samowiedzy, będąc dobrze znanym zwrotem w branży filozoficznej.

Nie ma absolutnej pewności, kto jest autorem tej maksymy, ale jest kilku autorów, którzy przypisują to zdanie greckiemu uczonemu Tales of Miletus. Mimo to istnieją teorie, które mówią, że powiedzenie zostało powiedziane przez Sokratesa, Heraklita lub Pitagorasa.

Aforyzm „Poznaj siebie” jest wpisany przy wejściu do świątyni Delphi, zbudowanej na cześć Apolla, greckiego boga słońca, piękna i harmonii.

W języku greckim (język, w którym został napisany) to zdanie to gnōthi seauton ; po łacinie jest nosce te ipsum, a po angielsku to Know thyself .

Pełna fraza brzmi: „Poznaj siebie, a poznasz bogów i wszechświat”.

Ta maksyma jest również szeroko stosowana w niektórych religiach. takie jak spirytyzm, który odnosi się do znaczenia samowiedzy.

Przez wieki to zdanie było używane przez wielu autorów i myślicieli, a zatem ma kilka interpretacji.

„Poznaj siebie” i Sokratesa

Według Platona Sokrates był obecny w Świątyni Apolla w Delfach, gdzie wyrocznia oznajmiła, że ​​jest najmądrzejszym człowiekiem, jaki istniał. Jednak odpowiedź Sokratesa była prawdopodobnie jego najbardziej znanym zwrotem: „Wiem tylko, że nic nie wiem”.

Dowiedz się, jakie jest znaczenie zdania, wiem tylko, że nic nie wiem.

Sokrates był wielkim orędownikiem samowiedzy i podczas swojego życia poświęcił wiele czasu na próbę zrozumienia własnej natury. Twierdził, że żadna osoba nie była w stanie świadomie i celowo czynić zła, ale to zło było wynikiem ignorancji i braku samowiedzy.

Wyjaśnienie wyrażenia „Poznaj siebie”

To zdanie wskazuje, że pierwszym krokiem do prawdziwej wiedzy jest poznanie siebie. Jeśli chcemy poznać otaczający nas świat, musimy najpierw wiedzieć, kim jesteśmy. Wiedza i poznanie siebie jest procesem, poszukiwaniem, które nie ma końca i możemy dowiedzieć się więcej każdego dnia.

Proces samowiedzy zmienia sposób, w jaki osoba wchodzi w interakcję ze światem i innymi ludźmi, otwierając możliwość poznania i poznania nowych rzeczy.

Innym wyjaśnieniem jest to, że ważniejsza jest dla nas znajomość siebie, poczucie, kim jesteśmy i ignorowanie tego, co inni myślą o nas.