Przyjemni Grecy i Trojany

Co jest miłe Grekom i trojanom:

„Przyjemność Greków i trojanów” to popularne powiedzenie, które oznacza chęć zadowolenia wszystkich, nawet grup lub osób o rozbieżnych pomysłach .

Kiedy mówi się, że osoba działa „w celu zadowolenia Greków i trojanów”, oznacza to, że nie bierze udziału w imprezie ani nie wybiera stanowiska, ale stara się wspierać i pomagać wszystkim ludziom, w tym także tym, którzy są rywalami.

To popularne wyrażenie, dość powszechne w Brazylii, powstało z greckiej historii i mitologii. Podobno „zadowolenie Greków i trojanów” byłoby odniesieniem do epizodu legendarnej wojny trojańskiej.

Po dziesięciu długich wojnach bohater Odyseusz zbudował słynnego konia trojańskiego, strategię zbrojną, aby wygrać zwycięstwo Greków przeciwko trojanom.

Historia kończy się stwierdzeniem, że nie można zadowolić dwóch przeciwnych stron, ponieważ w końcu osoba ta nie uda się skutecznie zaspokoić żadnej ze stron.

Dowiedz się więcej o znaczeniu innych wyrażeń idiomatycznych.