Spójny

Co jest spójne:

Spójny jest kimś lub czymś, co zawiera spójność i spójność, czyli działa i jest przesiąknięte logiką i autentycznością .

Być spójnym to być racjonalnym, gdy ktoś może użyć sekwencji informacji logicznych, aby przekazać wiadomość, unikając na przykład sprzeczności lub wątpliwości dotyczących pewnego tematu.

Aby tekst był spójny, konieczne są pewne elementy gramatyczne i semantyczne, aby nadać narracji zrozumiały sens. Na przykład poprawne użycie przyimków i spójników to niektóre urządzenia, które pomagają w tworzeniu spójnego tekstu.

Aby tekst był uważany za spójny, musi poprawnie przedstawiać początek (wprowadzenie), środek (rozwój) i koniec (wniosek).

Dowiedz się więcej o znaczeniu ukończenia.

Przeciwieństwem spójnego zachowania jest niespójne, naznaczone niepewnością, niezdecydowaniem, brakiem logiki lub nie szczere ani autentyczne.

W języku angielskim słowo spójne można przetłumaczyć jako spójne lub spójne .

Etymologicznie spójny pochodzi z języka portugalskiego od łacińskiego terminu cohaerens, co oznacza „który jest połączony z”.

Dowiedz się więcej o znaczeniu spójności.

Synonimy dla spójnych

  • Połączony
  • Połączony
  • United
  • Spójny
  • Harmonijny
  • Logiczne
  • Rozsądne
  • Zrozumiałe
  • Odpowiednie

Zobacz także spójność i spójność i spójność.