Spójrz 43

Co to jest Look 43:

Look 43 jest slangiem używanym w Brazylii do odwoływania się do czyichś zachowań podczas próby uwodzenia innej osoby, używając wyglądu jako formy języka ciała .

Ten slang ukazał się na początku lat 80. i stał się znany na całym świecie dzięki piosence „Olhar 43” grupy muzycznej RPM .

W fragmencie piosenki autor wyjaśnia powierzchownie, jakie znaczenie miałoby to spojrzenie:

„A dla ciebie po prostu wychodzę / Moje spojrzenie 43, / Jeden taki jak ta połowa / bok już / Odejście, szalony dla ciebie” .

Według autorów utworu, wygląd 43 byłby sposobem, w jaki nieśmiała osoba próbuje uwieść inną, wpatrując się w nią, zwykle z na wpół przymkniętymi oczami.

Od lat osiemdziesiątych wygląd 43 stał się synonimem uroku, typowej postawy ludzi, którzy dyskretnie próbują uwodzić lub uwrażliwiać.

Przykład: „Odkąd przybyłeś, ten chłopak patrzy na ciebie” / „Podbiłeś mnie swoim wzrokiem”.

Dowiedz się więcej o znaczeniu języka ciała.