Upadek w ramiona Morfeusza

Co wpada w ramiona Morfeusza:

Upadanie w ramiona Morfeusza jest popularnym wyrażeniem, które można interpretować jako pragnienie zasypiania w głębokim śnie .

Wyrażenie to wywodzi się z mitologicznej postaci greckiego boga Morfeusza, znanego z ucieleśnienia snów.

W rzeczywistości bóg snu jest ojcem Morfeusza - Hypnosa - ale po tysiącleciach i kilku różnych interpretacjach uzgodniono, że boga snów odniesie się do głębokiego zaśnięcia.

Jedną z osobliwości Morfeusza jest jego dar przyjmowania różnych ludzkich form i ogromnych skrzydeł, zdolnych do szybkiego i cichego poruszania się po świecie.

W rzeczywistości etymologicznie nazwa Morfeusz pochodzi od greckiego morphe, które można przetłumaczyć jako „pleśńca” lub „konstruktor form”.

Grecy wierzyli, że osoba będzie miała spokojny sen tylko wtedy, gdy będzie mogła śnić, to znaczy gdy będą z Morfeuszem.

Słynne wyrażenie „wpaść w ramiona Morfeusza” było używane przez wielu autorów i poetów na przestrzeni wieków.

Morfina, silny środek przeciwbólowy stosowany do łagodzenia silnego bólu, został nazwany na cześć boga Morfeusza i, w konsekwencji, przez odniesienie do tego słynnego popularnego wyrażenia.

Dowiedz się więcej o znaczeniu Morfeusza.