Empower

Co upoważnia:

Wzmocnienie to czasownik, który odnosi się do aktu dawania lub dawania władzy sobie lub innym .

W sensie graficznym, upodmiotowienie reprezentuje działanie polegające na przypisaniu władzy lub władzy konkretnej sytuacji, warunkowi lub charakterystyce.

Akt upodmiotowienia jest uważany za postawę społeczną, która polega na podnoszeniu świadomości różnych grup społecznych, zwłaszcza mniejszości, na temat znaczenia ich pozycjonowania i widoczności jako sposobu walki o swoje prawa.

Jednym z najbardziej znanych aktów upodmiotowienia jest inicjacja kobiet, to znaczy, gdy kobiety są uświadamiane, że domagają się społecznie równych praw między różnymi płciami.

Niektóre z głównych synonimów inicjacji to: inicjacja, wzmocnienie pozycji, wzmocnienie, inwestowanie, wzmacnianie, wzmacnianie, budowanie zdolności, rzecznictwo, rzecznictwo, afirmacja i tak dalej.

Dowiedz się więcej o znaczeniu upodmiotowienia kobiet.

Wzmocnij i wzmocnij

Użycie inicjacji jest wskazane w znaczeniu wzmocnienia, zarówno dla siebie, jak i dla innych.

Wzmocnienie z kolei wiąże się z ideą przejęcia władzy, opanowania lub posiadania czegoś, kogoś lub konkretnej sytuacji .

Zobacz także znaczenie inicjacji.