Zapieczętowany

Czym jest Lacrou:

Lacrou jest slangiem, który odpowiada komplementowi dla kogoś, kto bardzo dobrze coś zrobił, co pozostawiło innych bez słowa lub bez odpowiedzi.

Ci, którzy zapieczętowali, nie zostawili im miejsca do mówienia źle, co oznacza, że ​​„zamykają” innych, jak w frazie „zapieczętował wroga”.

Oznacza to, że jeśli go zapieczętowałeś, użyłeś dobrych argumentów, aby upewnić się, że nie zostanie zdyskredytowany.

Zapieczętowany slang pojawił się w 2013 r. Jako przykrywka Romagaga youtuber i był popularyzowany wśród społeczności gejowskiej jako mem internetowy, dopóki nie osiągnął popularnego słownictwa.

Dowiedz się więcej o znaczeniu Meme.

Zapieczętowany slang znajduje swój synonim w spustoszonym słowie, ale oznacza nieco mniejszą intensywność w „pieczęci”, czyli w argumentacji lub działaniu.

Sealer jest tym, który zapieczętował. Termin ten jest używany tylko w kobiecości. Męski korespondent, lacerator, nie jest używany jako slang.

W formalnym języku portugalskim zapieczętowany jest idealny czas przeszły czasownika po trzeciej osobie liczby pojedynczej. Oznacza to zamknięcie czegoś uszczelką, to znaczy hermetyczne zamknięcie, izolowanie.

Zobacz znaczenie Seal.